[:nl]Donaties[:en]Donations[:]

[:nl]

Elke gift is meer dan welkom!

Met uw bijdrage kunnen wij concreet iets doen. Wij hebben een aantal “pakketten” samengesteld, waaruit u eenvoudig een keuze kunt maken. Maar u kunt natuurlijk ook een ander bedrag doneren. Giften aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

U kunt kiezen uit onze DONATIEPAKKETTEN of zelf een bedrag bepalen.

Stichting Hopeful Children Center te De Meern
IBAN: NL84INGB0006034915 – BIC: INGBNL2A

De stichting HCC staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 30235740 te Utrecht
De stichting HCC is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) RSIN/fiscaalnummer ANBI 818969635
Giften zijn fiscaal aftrekbaar op grond van art. 6.1 afd. 6.9. Wet IB 2001.

logo ANBI

Totaal: € -

Doneert u liever een koe of een ander bedrag? Dat kan ook: Donatiepakketten

Alle donaties gaan voor 100% rechtstreeks naar onze projecten

Alle gemaakte kosten van bestuursleden en vrijwilligers zijn voor hun eigen rekening, zo dat u er zeker van bent dat alle giften volledig besteed worden aan de projecten ten gunste van kansarme mensen in Cambodja.

Controle financiën

Onze school en projecten worden door Carola Käller en vrijwilligers meerdere malen per jaar bezocht, ondersteund en gecontroleerd.

Alle uitgaven in Cambodja worden op de voet gevolgd en er wordt maandelijks verantwoording over afgelegd. Er zijn dagelijkse contacten via e-mail en Skype met de lokale manager Channy Kim, zodat we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Op deze manier geven wij ook ondersteuning en advies. Uiteraard zullen we dit jarenlang blijven doen, om de duurzaamheid te waarborgen.

[:en]

Each gift is more than welcome!

With your contribution, we can actually do something. We have composed a number of ‘packages‘ from which you can choose. However, of course, you can also donate a different amount. In general, donations to our foundation are tax deductible.

Foundation Hopeful Children Center De Meern, The Netherlands
IBAN: NL84INGB0006034915 – BIC: INGBNL2A

Foundation Hopeful Childeren is recognized by the IRS as HCC ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) based on art. 6.33 Law IB 2001.

Gifts are tax deductible under art. 6.1 afd. 6.9. Law IB 2001.

Foundation HCC is registered at the Chamber of Commerce under number 30235740 in The Netherlands.

logo ANBI

100% of all donations go directly to our projects.

All board members and volunteers pay their own expenses. Therefore donations are 100% spend on projects in favour of underprivileged people in Cambodia. Several times a year Carola Käller and volunteers visit the school in Takeo and support and monitor other projects.

Finance Control

All expenditure in Cambodia is closely monitored and every month all expenses have to be justified. The local manager Channy Kim is in daily contact with Carola Käller via email and Skype. This way we stay informed of the latest developments and can provide support and advice. Of course we will continue to do this for years, in order to ensure sustainability.

[:]