Ons center

Ons center bevindt zich in een van de armste gebieden van Cambodja. De bevolking bestaat voornamelijk uit arme rijstboeren. Veel mensen leven er ver beneden de armoedegrens. In het hele gebied is geen stromend water, beperkte elektriciteitsvoorzieningen en medische zorg. Juist in dit arme gebied, waar de economie decennia heeft …

Studentenhuis Phnom Penh

Voor talentvolle studenten uit de arme gezinnen uit onze dorpen, heeft onze stichting een studiebeursproject opgezet. In januari 2014 heeft onze stichting een studentenhuis in Phnom Penh kunnen aankopen. Het huis bied onderdak aan 18 studenten die er veilig kunnen wonen en studeren.

Onderwijsprojecten

Onze stichting richt zich vooral op onderwijs. We ondersteunen 15 basis scholen en 3 middelbare scholen met diverse projecten, zoals het bouwen en renoveren van schoolgebouwen, bibliotheken, toiletblokken, waterpompen en speeltuinen. We hopen met onze projecten op de basis scholen en middelbare scholen de voorzieningen te verbeteren zodat de kinderen …

Koeienproject

Een koe is in Cambodja een kostbaar bezit en brengt vele voordelen. Het dier wordt gebruikt als trekdier voor de kar of ploeg op de rijstvelden en de uitwerpselen van de koe functioneert als mest voor de onvruchtbare grond. Een van ons meest succesvolle projecten “de koeienbank” geeft koeien in …

Waterpompenproject

Een van de meest belangrijke basis behoeftes van de mens is schoon drinkwater. Door het plaatsen van de waterpompen faciliteren wij toegang tot schoon drinkwater voor de armste gezinnen in onze regio. Doordat zij gezamenlijk een aandeel hebben in de waterpomp en training krijgen hoe de waterpomp te repareren, wordt …

Waterfiltersproject

Waterfilters Op de scholen hebben we waterfilters vertrekt zodat de kinderen het vieze verontreinigde water niet meer drinken. Het aantal zieke kinderen is daardoor afgenomen. Dit type waterfilter bestaat uit een pot gemaakt van keramiek met daarom heen een plastic container. Via een kraantje onderin kan het water afgetapt worden. …

Huizenproject

Duurzame hulp voor de allerarmste Cambodjaanse gezinnen In onze dorpen leven vele gezinnen ver beneden de armoedegrens. Ze kunnen zichzelf met de grootste moeite onderhouden. Deze vicieuze cirkel van armoede van generatie op generatie willen wij doorbreken. We hebben samen met de lokale bevolking nieuwe huizen gebouwd voor de meest …

Fietsenproject

Veel kinderen komen regelmatig niet op school vanwege de lange afstand die ze vaak te voet afleggen. Hierdoor blijven ze regelmatig thuis, raken ze achter op met de leerstof en krijgen ze geen of nauwelijks aandacht van de docenten. Deze kinderen leven in een sociaal isolement en horen er niet …