[:nl]Hoe het begon[:en]How it started[:]

[:nl]

In juli 2006 reisde oprichtster/voorzitter Carola Käller met haar twee dochters, Brigitte en Laura, door Cambodja. Zij kwamen in contact met een Cambodjaan die een opvanghuis voor verwaarloosde kinderen in Phnom Penh had opgericht. Bij het zien van de lieve kinderen waren zij diep geraakt en besloten ze contact te houden. Vanaf die tijd onderhield Carola contact en ondersteunde ze het buurthuis financieel en met adviezen.

Armoede in Takeo

Een jaar later (2007) bezochten Carola en haar dochters Cambodja opnieuw. Dit keer kwamen zij in een van de armste gebieden, de provincie Takeo, terecht. Het overgrote deel van de bevolking is daar analfabeet en leeft onder de armoedegrens. In de gehele omgeving was geen elektriciteit, stromend water en medische zorg beschikbaar.

Actie!

Diep geschokt door de erbarmelijke omstandigheden waarin deze kinderen verkeerden, besloten zij dat er zo snel mogelijk een school annex buurthuis gebouwd moest worden. Om de hiervoor noodzakelijke financiële middelen te verkrijgen en structurele hulp te kunnen bieden, richtte Carola in januari 2008 stichting “Hopeful Children Center” op. In Cambodja werd een NGO (non government organisation) opgericht en ingeschreven bij het Ministry of Interior.

Hopeful Children Center Cambodja
Hopeful Children Center Cambodja

School/buurthuis in Takeo

Er werd geld ingezameld via fondsen, acties en giften van familie en vrienden. Deze inspanningen werden beloond. Op 19 augustus 2008 werd een geheel nieuw multifunctioneel centrum geopend in Takeo. Het gebouw bestaat uit een school waar aan de kinderen Engelse les gegeven wordt en een buurthuis waar kinderen kunnen sporten en spelen.

Juli 2007, eerste bezoek aan Takeo
Juli 2007, eerste bezoek aan Takeo
Juli 2008, school/tehuis is gereed
Juli 2008, school/tehuis is gereed
Lees meer
[:en]In July 2006, Founder/President Carola Käller traveled with her two daughters, Brigitte and Laura to Cambodia. They came in contact with a Cambodian who had founded a children’s home in Phnom Penh. At the sight of the little children they were deeply touched and they decided to keep in touch. From that time Carola stayed in contact and started giving advice and financial support.

Poverty in Takeo

A year later (2007) Carola and her daughters visited Cambodia again. This time they visited one of the poorest areas, the province of Takeo. Most of the people are illiterate and live below the poverty line. There was no electricity, no running water and no medical care.

Action!

Deeply shocked by the appalling conditions in which these people were living, they decided that a school was desperately needed and also a home for children that had lost their parents. In order to obtain the necessary financial resources and structural aid, Carola founded the Foundation “Hopeful Children Center”  in The Netherlands in January 2008. And a NGO (non government organization) was established in Cambodia and registered at the Ministry of Interior.

Hopeful Children Center Cambodia
Hopeful Children Center Cambodia

School in Takeo

Money was raised through funding, actions and donations from family and friends. On August 19th, 2008, Carola was able to open a new multi-purpose Center in Takeo. The center consisted of a school where English is taught to the children and of a home to a number of children that have lost their parents and now have a place to live and learn.

July 2007, first visit to Takeo
July 2007, first visit to Takeo
Children from Hopeful Children Center
Children from Hopeful Children Center
June 2008, school/home under construction
June 2008, school/home under construction
July 2008, school/home ready
July 2008, school/home ready
[:]