[:nl]Financieel[:en]Financial[:]

[:nl]

Financiële organisatie

In Cambodja staat onze NGO Hopeful Children Center officieel geregistreerd bij het Ministry of Interior onder nummer 140. Deze lokale organisatie werkt met een beperkt aantal betaalde krachten en vrijwilligers.
Zowel de stichting HCC in Nederland als de NGO HCC in Cambodja zijn volledig transparant. Op verzoek sturen wij u graag de jaarrekening van de Stichting HCC en financiële gegevens van de NGO HCC toe.

Alle projecten worden door Impulsis, Gemeente Utrecht of Wilde Ganzen medegefinancierd en gecontroleerd.

       

Verslaglegging
U kunt de jaarstukken hieronder downloaden (PDF).

Jaarrekeningen
Jaarrekening HCC 2018Jaarrekening HCC 2017Jaarrekening HCC 2016Jaarrekening HCC 2015Jaarrekening HCC 2014Jaarrekening HCC 2013Jaarrekening HCC 2012

Jaarverslagen
Jaarverslag HCC 2018Jaarverslag HCC 2017Jaarverslag HCC 2016Jaarverslag HCC 2015Jaarverslag HCC 2014Jaarverslag HCC 2013Jaarverslag HCC 2012

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief HCC dec 2018 | Nieuwsbrief HCC dec 2017 | Nieuwsbrief HCC dec 2016 | Nieuwsbrief HCC dec 2015Nieuwsbrief HCC dec 2014Nieuwsbrief HCC 12 2013Nieuwsbrief HCC 10 2013Nieuwsbrief HCC 04 2013 [:en]

Financial organization

In Cambodia our NGO Hopeful Children Center is officially registered with the Ministry of Interior under number 140. See below.
Our local organization works with a limited number of paid workers and volunteers. See organization chart.
Both the foundation HCC in The Netherlands as well as NGO HCC in Cambodia are totally transparent. On request we will send you the financial statements of the HCC and the financial data of the NGO HCC.

organigram HCC
Organigram HCC
NGO registration Khmer
NGO registration Khmer

All projects are co-financed and controlled by Impulsis, the city of Utrecht or Wilde Ganzen.

 

[:]