Ons center

Ons center bevindt zich in een van de armste gebieden van Cambodja. De bevolking bestaat voornamelijk uit arme rijstboeren. Veel mensen leven er ver beneden de armoedegrens. In het hele gebied is geen stromend water, beperkte elektriciteitsvoorzieningen en medische zorg. Juist in dit arme gebied, waar de economie decennia heeft stilgestaan en weinig werkgelegenheid is, willen wij de kinderen en hun ouders een beter toekomstperspectief geven. Om die reden hebben wij ons ingezet om een multifunctioneel center te realiseren met een sociale functie.

Ons multifunctioneel center wordt gebruikt als school, buurthuis, kantoor en tijdelijk opvangcenter voor kinderen.

Ons center in Takeo
Ons center in Takeo

Onze school

In onze school wordt aan ruim 160 kinderen Engelse les geven op verschillende niveaus, door Cambodjaanse leraren, uiteraard voor alle kinderen gratis. Daarnaast worden er door vrijwilligers les gegeven op het gebied van creativiteit, sport en spel, hygiëne, algemene ontwikkeling en op kleine schaal ook computerles.

Onze school
Onze school
Onze school
Onze school

Community center

Ons center fungeert tevens als community center voor de gemeenschap die uit ongeveer 9000 inwoners bestaat. Voor veel jongeren is het een sociale ontmoetingsplaats. Ons kantoor is in dit gebouw gevestigd en onze besprekingen met de dorpelingen, community leader en 11 dorpshoofden vinden hier plaats.

Multifunctioneel centrum Takeo
Multifunctioneel centrum Takeo
Multifunctioneel centrum Takeo
Multifunctioneel centrum Takeo

Buurthuis

In ons buurthuis worden verwaarloosde kinderen opgevangen. We ondersteunen (wees) kinderen die bij de grootouders of een ander familielid wonen, omdat de ouders overleden zijn of hun ouder(s) niet voor hen kunnen zorgen. Wij geven deze kinderen maandelijks rijst en voorzien hen van een schooluniform en een tweedehands fiets.