Koeienproject

Een koe is in Cambodja een kostbaar bezit en brengt vele voordelen. Het dier wordt gebruikt als trekdier voor de kar of ploeg op de rijstvelden en de uitwerpselen van de koe functioneert als mest voor de onvruchtbare grond. Een van ons meest succesvolle projecten “de koeienbank” geeft koeien in bruikleen aan de armste gezinnen. Zodra er een kalf wordt geboren mag het gezin het kalf houden en rouleert de moeder koe door naar het volgende gezin. Door één koe kunnen verschillende gezinnen hun oogst verbeteren en kapitaal opbouwen.

In de dorpen leven veel gezinnen beneden de armoedegrens; men leeft er van een kleine rijstoogst en er is nauwelijks werk. Wij willen deze vicieuze cirkel van armoede doorbreken door arme mensen een kleinschalig en duurzaam koeienproject aan te bieden. Een koe wordt aan deze gezinnen in bruikleen gegeven waarna de koe wordt gedekt en gevaccineerd. Als er na negen maanden een kalf wordt geboren is dit kalf eigendom van de familie. Als beloning voor de goede verzorging van de koe hebben zij zo een duurzame aanwinst.

Koeien project
Koeien project