Waterpompenproject

Een van de meest belangrijke basis behoeftes van de mens is schoon drinkwater. Door het plaatsen van de waterpompen faciliteren wij toegang tot schoon drinkwater voor de armste gezinnen in onze regio. Doordat zij gezamenlijk een aandeel hebben in de waterpomp en training krijgen hoe de waterpomp te repareren, wordt de waterpomp goed onderhouden. Hierdoor hebben vele gezinnen profijt van één waterpomp. Onze stichting heeft inmiddels 80 waterpompen aangelegd. Goede sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater zijn cruciaal in het verbeteren van hygiëne en het terugdringen van kindersterfte en ziekte. Water halen behoorde tot een van de belangrijkste dagelijkse taken van de vrouwen en kinderen. Door de installatie van de waterpompen hebben de kinderen meer tijd voor hun huiswerk of om te spelen, hun leven is een stuk prettiger

In 2013 werden er 64 waterpompen geïnstalleerd dankzijn de donatie van Het Goede Doelen Fonds van de ING medewerkers en de financiële ondersteuning van de Wilde Ganzen. Wij selecteren zelf de locaties voor de waterpompen. Onze belangrijkste selectiecriteria zijn: te arm om zelf een waterpomp te kunnen financieren, minimaal gebruik door 30 personen, gezinnen die geïsoleerd en te ver vanaf de al bestaande waterpompen wonen. Voor iedere pomp wordt er op 35 meter diepte een put geslagen. De dorpelingen zijn ontzettend blij dat ze nu het hele jaar voldoende schoon water hebben. Nadat de waterput was geslagen, wordt het water in een laboratorium getest.

De mensen hebben zelf de cementen vloer rondom de pomp aangelegd en gezamenlijk de materialen betaald. Bij de installatie van iedere pomp werden de dorpelingen nauw betrokken, ze kregen praktijk les, zodat ze weten hoe de pomp geïnstalleerd wordt en hoe deze gemakkelijk zelf gerepareerd kan worden.

Waterpomp
Waterpomp