Fietsenproject

Veel kinderen komen regelmatig niet op school vanwege de lange afstand die ze vaak te voet afleggen. Hierdoor blijven ze regelmatig thuis, raken ze achter op met de leerstof en krijgen ze geen of nauwelijks aandacht van de docenten. Deze kinderen leven in een sociaal isolement en horen er niet bij. Sommige ouders hebben geen geld om een fiets en schooluniform te kopen. Het zijn vaak kinderen uit probleemgezinnen, die ver beneden de armoedegrens leven.

Ook groeien veel kinderen deels op zonder ouders. Veel ouders werken in het noorden van Cambodja als landarbeider of illegaal in Thailand. Dankzij de donatie van o.a. Femme d’Europe, Jan Fennis en vele andere donateurs kregen vele kinderen op arme dorpsschooltjes een tweedehands fiets, schooluniform, en schooltas, zodat ook deze arme kinderen er bij horen en met plezier naar school kunnen gaan.

Project Fietsen
Project Fietsen