Onderwijsprojecten

Onze stichting richt zich vooral op onderwijs. We ondersteunen 15 basis scholen en 3 middelbare scholen met diverse projecten, zoals het bouwen en renoveren van schoolgebouwen, bibliotheken, toiletblokken, waterpompen en speeltuinen. We hopen met onze projecten op de basis scholen en middelbare scholen de voorzieningen te verbeteren zodat de kinderen met meer plezier naar school gaan.
Het onderwijs op de basisscholen op het platteland is slecht; de schoolgebouwen zijn slecht onderhouden, de leraren zijn onvoldoende opgeleid, er is te weinig lesmateriaal en er zijn geen functionerende toiletten en er is geen schoon drinkwater aanwezig. De kinderen doen noodgedwongen hun behoeften achter de school en drinken het verontreinigd water uit de slootjes. De kinderen gaan pas naar school als ze 6 jaar zijn en gaan slechts 4 uur per dag naar school. De leerlingen hebben veel vrije dagen door de vele religieuze en nationale feestdagen. Daarnaast ligt het percentage kinderen dat de school niet afmaakt (drop-outs) hoog vanwege onder andere de lange afstand naar school, de werkzaamheden tijdens het oogst seizoen en ziekte.

Ons hoofddoel is om alle kinderen te stimuleren naar school te gaan. Als een kind met plezier naar school gaat en kan spelen, ontwikkelt het zich beter.

Enkele voorbeelden van onze gerealiseerde projecten

Scholen

In 2011 heeft onze stichting HCC een schoolgebouw geplaatst met vijf klaslokalen ter uitbreiding van de Angroka middelbare school met 2300 leerlingen. Er zijn nu negen gebouwen op het terrein van de secondary school en high school in Angroka. Dit project werd gefinancierd door mevr. Wil Bruinsma-Sol en de Wilde Ganzen.

School
School

Bibliotheken

In 2014 bouwden we een multifunctionele bibliotheek voor de Angroka highschool.

Doel van de multifunctionele bibliotheek

Wij willen de kwaliteit van het onderwijs van de Angroka highschool (ruim 2200 leerlingen en 60 docenten) verbeteren, zodat de score op het eindexamen en daarmee het aantal geslaagde kandidaten toeneemt. Om dit doel te kunnen bereiken, hebben de leraren en scholieren een bibliotheek en een studieruimte nodig. De bibliotheek wordt gebruikt als:

  • Bibliotheek voor de gehele gemeenschap
  • Studiecentrum voor scholieren en leraren
  • Vergaderruimte voor leraren
  • Ruimte voor examentraining
  • Kennis- en voorlichtingscentrum (bijv. HIV-AIDS, hygiëneleer)
  • Culturele ruimte voor dans en kunst

Onze stichting heeft  deze bibliotheek kunnen financieren door de donaties van Gregorius College in Utrecht,  Conclusion Future Infrastructure Technologies en Rotary Club Tervuren. De Gemeente Utrecht en Impulsis hebben de opbrengsten van de acties verdubbeld.

Bibliotheek
Bibliotheek

In 2015 hebben we het project; Child-Friendly Schools in Takeo kunnen realiseren, mede dankzij donaties van Femme d’Europe, Emmaus Utrecht, en de Drie Koningen school uit De Meern. Alle donaties werden vermeerderd door de Gemeente Utrecht en Impulsis.

Onze doelstelling is om op de basisscholen meer kindvriendelijk en leerlinggericht onderwijs te laten geven. Daarnaast willen we het percentage kinderen dat onregelmatig naar school gaat en het percentage kinderen dat vroegtijdig de school verlaat te verminderen.

Bibliotheek
Bibliotheek

Voor de Serey Damnak basisschool hebben we een bibliotheek gebouwd dat tevens als community center gebruikt zal gaan worden door de gehele gemeenschap. Voor de andere dorpsscholen hebben we een bibliotheek in een klaslokaal heringericht. We hebben deze opgeknapt en voorzien van kasten, Engelse en Cambodjaanse leesboekjes, spelletjes, creatief en educatief lesmateriaal.

Bibliotheek
Bibliotheek

Toiletten

Onze stichting heeft in de afgelopen jaren al op meerdere scholen nieuwe toiletten gebouwd en kapotte toiletten gerepareerd. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door de lokale werknemers. Er worden alleen duurzame bouwmaterialen gebruikt.

 

In 2012 heeft onze stichting HCC voor de Angroka middelbare school 24 nieuwe toiletten gebouwd en 8 gerenoveerd. Er werd een waterpomp op zonne-energie aangelegd met een watertank van 7000 liter.

Op deze school met 2300 leerlingen was slechts één werkend toilet beschikbaar en was er geen watervoorziening. De kinderen deden hun behoeften in het land rondom de school en handen wassen was niet mogelijk.

Door de sanitaire voorzieningen is het schoolverzuim door ziekten aanzienlijk afgenomen. Dit project werd gefinancierd door Conclusion, Gemeente Utrecht en Impulsis/ICCO.

 

Toiletten
Toiletten

Op de basisscholen is de algemene hygiëne ver te zoeken; er is onvoldoende schoon drinkwater en er zijn nagenoeg geen toiletten. Met goede hygiëne voorzieningen op de scholen, zullen de kinderen met meer plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter en zullen hun prestaties verbeteren.

Onze stichting heeft vele toiletten gebouwd en kapotte gerenoveerd.

Toiletten
Toiletten
Toiletten
Toiletten

 

Waterpompen

Op vele scholen zijn er door HCC waterpompen geïnstalleerd.

Waterpomp
Waterpomp

Waterfilters

Op de scholen hebben we waterfilters vertrekt zodat de kinderen het vieze verontreinigde water niet meer drinken. Het aantal zieke kinderen is daardoor afgenomen. Dit type waterfilter bestaat uit een pot gemaakt van keramiek met daarom heen een plastic container. Via een kraantje onderin kan het water afgetapt worden.

Waterfilters
Waterfilters

Speeltuinen

Op vele basisscholen werd er door onze stichting een speeltuin geplaatst. We willen de scholen aantrekkelijker maken door het plaatsen van toestellen, waar kinderen voor en na de lessen kunnen spelen. Het schoolterrein functioneert dan als speeltuin en sociale ontmoetingsplaats.

Speeltuin
Speeltuin
Speeltuin
Speeltuin